top of page
image0.png

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR, EU 2016/679). Förordningen syftar till att skydda den enskildes integritet. Smerch, ("SM"), som är personuppgiftsansvarig, är därför skyldig att behandla dina personuppgifter enligt förordningens regler. För SM innebär dessa regler i korthet följande: 

1. Syfte – Till vad ska SM använda dina personuppgifter? Syftet måste vara tydligt och får inte ändras i efterhand. 
2. Relevans – SM kommer bara samla in personuppgifter som är relevanta för att uppnå det syfte och ändamål som de samlats in för. Insamling av uppgifter som kan vara ”bra att ha i framtiden” eller ”för säkerhets skull” kommer inte att ske. 
3. Radera – SM kommer inte lagra information längre än nödvändigt. Så fort SM inte längre har behov av dina personuppgifter kommer de att raderas. 
4. Tillgång – Endast de som behöver personuppgifter för att kunna erbjuda internetsidan Smerch.Store kommer att ha tillgång till uppgifterna. 
5. Skydd – Personuppgifter ska skyddas. SM hanterar personuppgifter på ett sätt som minimerar risken att de kommer visas för obehöriga. 
6. Medgivande/samtycke – SM kommer bara att behandla dina personuppgifter efter att du aktivt samtyckt till behandlingen. 
7. Vetskap – Kunder vars personuppgifter SM hanterar, ska veta hur och till vad deras uppgifter används. Informationen ska finnas lättillgänglig och vara lätt att förstå. När som helst ska en kund kunna återkalla sitt medgivande till SM. 
8. Myndighetskontakter – I vissa fall är SM skyldig att lämna uppgifter till myndighet, till exempel till Datainspektionen, Polisen och Åklagare. SM verksamhet består i att erbjuda ett brodyr, tryck och profilkläder fysiskt och genom Smerch.store 

Enligt förordningen har varje registrerad individ rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. På begäran till Smerch finns möjlighet till att få sina uppgifter raderade och konto avslutat. 
SMs servrar och backuper krypteras och finns om EU. Allt material på SM ägs av SM.

bottom of page