top of page
image0.png

Allmänna Villkor

Smerch broderar & trycker alla vardagar i veckan mellan 09:00-16:00 

Köp av våra varor och/eller tjänster skall ej ske utan att köparen till fullo läst igenom våra allmänna villkor. Genom att du genomför ett köp av varor och/eller tjänster hos oss har du även accepterat våra allmänna villkor. 

Information i vår webshop kan vara felaktig och vi reserverar oss rätten att utföra prisändringar utan att meddela om dessa. Våra priser kan påverkas av ändringar hos våra leverantörer. Priserna på vår hemsida kan vara inaktuella. Om priset är inaktuellt då du beställer en vara kommer du att informeras av oss och du har då möjlighet att avstå från köpet. 

Vissa bilder på vår webshop, hemsida, produktkataloger mm. är endast exempelbilder och representerar inte alltid exakt den vara som de visas tillsammans med. 

För extra tillkommande arbetsmoment tillkommer i regel också en kostnad för utförandet av dessa arbetsmoment. Exempel på detta är när kund levererar egna kläder för brodyr och dessa är förpackade på ett sådant sätt att arbetstid tillkommer för uppackning. 

I de fall ni fått ett fast pris från oss så gäller det förutsatt att allting är som beskrivet vid beställningen och inte orsakar merarbete eller extra utgifter. Saker som kan orsaka extra utgifter är exempelvis: nedpackning enlig önskemål från kund samt uppackning. I de fall du fått en ”från-prisindikation”, till skillnad från en fast prissatt formell offert, från oss innebär det att det slutliga priset kan vara högre. 
 

FORCERAT ARBETE OCH EXPRESSTJÄNST

Forcerat arbete dvs. arbete som skall utföras akut med leverans inom 72 timmar under normal veckoarbetstid, istället för att bokas in på närmaste ordinarie lediga tid, tillkommer 100% på ordinarie pris. 

Expresstjänst är arbete utanför normal arbetstid samt helger. Expresstjänst debiteras 100% på ordinarie pris plus en fast startavgift per tillfälle. Expresstjänst och/eller forcerat arbete ska begäras skriftligen via e-post eller på eventuell medförd följesedel. 
Om produkt ankommer till Smerch med ofullständiga uppgifter förlängs generellt produktionstiden med minst en arbetsdag. 
Information på vår hemsida kan vara felaktig, den kan vara gammal och ej uppdaterad. Vi reserverar oss mot eventuella stavfel och felskrivningar på vår hemsida gällande varor och tjänster som vi kan leverera. 
 

FRAKT

Varor vi skickar går i regel alltid från vårt lager i Uppsala. Skulle du ha önskemål om express/bud kan vi ordna detta mot en kostnad. Meddela då oss om detta, gärna samtidigt som order. Vi kan även ordna direktfrakt från vår leverantör till vår kund. 
Skadat gods skall anmälas omedelbart vid mottagande och en skaderapport skall utfärdas och lämnas till fraktbolaget samt till Smerch. Görs ej detta godkänner vi inga krav grundade i fraktskador. 
Beräknade leveranstider på hemsidan är ungefärliga och är geografiskt baserade på var den individuella varan lagerförs, produktionstid och beställarens mottagningsadress. Vi kan ej garantera sådant som ligger utom vår direkta kontroll och friskriver oss allt ansvar vid förseningar som har orsakats av 3:e man. 
Vi debiterar en avgift på 500 kr för (ej förädlade varor) vi skickar till köparen som ej hämtas ut. Förädlade varor, varor som vi broderat/tryckt på eller på annat sätt förändrat enligt kundbeställning kommer alltid att till fullo debiteras kunden. 
 

ÅNGERRÄTT, RETUR OCH REKLAMATION

Det finns ingen returrätt på beställningsvaror eller förädlade varor, som exempel varor med brodyr eller tryck eller på annat sätt förändrade. 
Innan du skickar tillbaka varor till oss skall en reklamation vara registrerad och godkänd hos oss, alternativt ska vi ha efterfrågat en retur. En vara anses vara inlämnad för reklamation f.o.m. det datum då vi fysiskt har varan i vår ägo. 
Vårt garantiansvar sträcker sig endast till reparation, ersättning av likvärdig produkt eller kreditering av den aktuella produktens kostnad. Det omfattar ej indirekt skada (indirekt förlust) såsom utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av inkomst eller annan allmän förmögenhetsskada. Vårt garantiansvar omfattar ej skada som beror på kund, såsom att denne lämnat felaktiga förutsättningar eller upplysningar eller utan godkännande av Smerch ändrat i av Smerch tillhandahållet arbete/resultat. 
Rätt till ersättning enligt ovan är förverkad om anspråk på ersättning icke framställs skriftligen utan dröjsmål, dock senast inom fem (5) arbetsdagar efter det att kund erhållit utfört arbete/produkt. 
För beställningar och köp i- eller i anslutning till våra lokaler och där vi utför arbete gäller ingen ångerrätt. För varor som vi har i vårt eget lager som köps på distans, t.ex. via telefon, e-post och webbsida, gäller 14 dagars ångerrätt. Detta gäller ej förädlade varor exempel varor med brodyr eller tryck. 
Om du vill nyttja din ångerrätt, kontakta oss via de ordinarie kontaktalternativ som vi har anvisat till, t.ex. på vår hemsida och på våra fakturor. För specialbeställningar av varor som vi ej har i vårt eget lager gäller ingen ångerrätt. Vid beställningar och köp av tjänster gäller ingen ångerrätt. 
Genom att låta oss utföra tjänst/tjänster inom eller efter 14 dagar från beställning ger du även därmed ditt samtycke till att ej åberopa eller kräva någon ångerrätt. 
 

BETALNING

Alla varor tillhör oss till dess att betalning är till fullo reglerad. 
Vi accepterar betalningar via Kontokort och via PayPal. 
Vid utebliven betalning av ordrar och/eller fakturor får köparen en påminnelse via e-post eller brev. Om betalning uteblir trots påminnelsen skickas ärendet till Inkasso och Kronofogden. 
 

BETALNINGSVILLKOR

Betalningsvillkor är normalt 20 dagar netto. Vid betalning efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta motsvarande 12 %. Fakturaavgift på 49 kr tillkommer. Brodyr och profilgruppen och brodyr förbehåller sig rätt till kreditprövning. 
 

AVSTEG

Avsteg från kan förekomma och regleras i affärs och/eller ramavtal mellan parterna.

bottom of page